სესხი ინტერნეტით აირჩიეთ და მიიღეთ სესხი

კრედიტორის აღწერა

სესხის ოდენობა

100 - 2700 ლარი

სესხის ვადა

6 - 48 თვემდე

კომპანიის ტიპი

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდო არის მსხვილი ფინანსური ორგანიზაცია, რომელიც ქართულ ბაზარზე წარმოდგენილია სწრაფი სესხით მომსახურების სფეროში.

სესხი გაიცემა საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირზე 21 წლიდან 75 წლის ჩათვლით. სესხის თვიური საპროცენტო განაკვეთი არის 5.85%, დღიური დარიცხვით. შესაბამისად, ვადამდე ადრე დაფარვის შემთხვევაში, მსესხებელი იხდის მხოლოდ იმდენი დღის პროცენტს, რამდენი დღითაც ისარგებლა სესხით. წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის 100%

ტიპიური მაგალითი

თანხა: 600 ლარი, ყოველთვიური გადასახადი: 40.31 ლარი, ვადა: 36 თვემდე, პერიოდის ბოლოს დასაბრუნებელი თანხა განისაზღვრება 1451.16 ლარით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 100%

შენიშვნა! სრული გადასახდელი თანხა დამოკიდებულია სესხის თანხაზე, პროცენტზე, ვადებზე და ინდივიდუალურ საკრედიტო გადახდისუნარიანობაზე.

მსესხებლის მიმართ მთავარი პირობები

ლენდოს სწრაფი სესხით სარგებლობა შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქეებს, 21 წლიდან 75 წლამდე

სამუშაო საათები

ორშაბათი-პარასკევი: 10:00 - 18:00
შაბათი: 10:00 - 14:00

დამატებითი ინფორმაცია

(+995 32) 250 02 02
info@lendo.ge

ონლაინ განაცხადი
სესხის მინიმალური თანხა
500 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა
3000 ლარი
მინიმალური ვადა
3 თვე
მაქსიმალური ვადა
12 თვე
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია
100 %
მინიმალური ასაკი
20 წლის
მოითხოვე solva.ge
მონეზას სესხის მიღება შეგიძლიათ თუ თქვენ:
  • - სესხი გაიცემა სრულწლოვან მოქალაქეზე, 20 წლის ასაკიდან ზევით
ტიპიური მაგალითი: თანხა: 1000 ლარი, ყოველთვიური გადასახადი: 119 ლარი, ვადა: 12 თვემდე, პერიოდის ბოლოს დასაბრუნებელი თანხა განისაზღვრება 1428 ლარით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 100%
შენიშვნა! სრული გადასახდელი თანხა დამოკიდებულია სესხის თანხაზე, პროცენტზე, ვადებზე და ინდივიდუალურ საკრედიტო გადახდისუნარიანობაზე.
ონლაინ განაცხადი
სესხის მინიმალური თანხა
100 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა
2700 ლარი
მინიმალური ვადა
6 თვე
მაქსიმალური ვადა
48 თვე
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია
100 %
მინიმალური ასაკი
21 წლის
მოითხოვე lendo.ge
მონეზას სესხის მიღება შეგიძლიათ თუ თქვენ:
  • - გაითვალისწინეთ, რომ თანხის მიღება ხდება პირადობის მოწმობით/პასპორტით, რომელსაც არ აღენიშნება დაზიანება.
ტიპიური მაგალითი: თანხა: 600 ლარი, ყოველთვიური გადასახადი: 40.31 ლარი, ვადა: 36 თვემდე, პერიოდის ბოლოს დასაბრუნებელი თანხა განისაზღვრება 1451.16 ლარით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 100%
შენიშვნა! სრული გადასახდელი თანხა დამოკიდებულია სესხის თანხაზე, პროცენტზე, ვადებზე და ინდივიდუალურ საკრედიტო გადახდისუნარიანობაზე.
We use cookies in order to provide you the best and most relevant experience and optimize our website functionality. Read more