სესხი ინტერნეტით აირჩიეთ და მიიღეთ სესხი

კრედიტორის აღწერა

სესხის ოდენობა

1250 - 15000 ლარი

სესხის ვადა

3 - 48 თვემდე

კომპანიის ტიპი

სესხი პლუსი არის სვის კაპიტალის 8 000 ლარამდე სამომხმარებლო სესხი უზრუნველყოფის გარეშე.

ტიპიური მაგალითი

თანხა: 3500 ლარი, ყოველთვიური გადასახადი: 413 ლარი, ვადა: 12 თვემდე, პერიოდის ბოლოს დასაბრუნებელი თანხა განისაზღვრება 4956 ლარით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 96.9%

შენიშვნა! სრული გადასახდელი თანხა დამოკიდებულია სესხის თანხაზე, პროცენტზე, ვადებზე და ინდივიდუალურ საკრედიტო გადახდისუნარიანობაზე.

საჭირო საბუთები

  • - საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი;
  • - თანმხლები თავდების ან თავდებების პირადობის მოწმობა ან პასპორტი.

იურიდიული მისამართი

მისო სვის კაპიტალი, 2017 თბილისი,
პეკინის ქ. #34

დამატებითი ინფორმაცია

2603030 *3030
info@swisscapital.ge

ონლაინ განაცხადი
სესხის მინიმალური თანხა
500 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა
3000 ლარი
მინიმალური ვადა
3 თვე
მაქსიმალური ვადა
12 თვე
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია
100 %
მინიმალური ასაკი
20 წლის
მოითხოვე solva.ge
მონეზას სესხის მიღება შეგიძლიათ თუ თქვენ:
  • - სესხი გაიცემა სრულწლოვან მოქალაქეზე, 20 წლის ასაკიდან ზევით
ტიპიური მაგალითი: თანხა: 1000 ლარი, ყოველთვიური გადასახადი: 119 ლარი, ვადა: 12 თვემდე, პერიოდის ბოლოს დასაბრუნებელი თანხა განისაზღვრება 1428 ლარით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 100%
შენიშვნა! სრული გადასახდელი თანხა დამოკიდებულია სესხის თანხაზე, პროცენტზე, ვადებზე და ინდივიდუალურ საკრედიტო გადახდისუნარიანობაზე.
ონლაინ განაცხადი
სესხის მინიმალური თანხა
100 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა
2700 ლარი
მინიმალური ვადა
6 თვე
მაქსიმალური ვადა
48 თვე
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია
100 %
მინიმალური ასაკი
21 წლის
მოითხოვე lendo.ge
მონეზას სესხის მიღება შეგიძლიათ თუ თქვენ:
  • - გაითვალისწინეთ, რომ თანხის მიღება ხდება პირადობის მოწმობით/პასპორტით, რომელსაც არ აღენიშნება დაზიანება.
ტიპიური მაგალითი: თანხა: 600 ლარი, ყოველთვიური გადასახადი: 40.31 ლარი, ვადა: 36 თვემდე, პერიოდის ბოლოს დასაბრუნებელი თანხა განისაზღვრება 1451.16 ლარით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 100%
შენიშვნა! სრული გადასახდელი თანხა დამოკიდებულია სესხის თანხაზე, პროცენტზე, ვადებზე და ინდივიდუალურ საკრედიტო გადახდისუნარიანობაზე.
We use cookies in order to provide you the best and most relevant experience and optimize our website functionality. Read more