სესხი ინტერნეტით აირჩიეთ და მიიღეთ სესხი

წესები და პირობები

შესავალი


ამ ვებსაიტის (MoneyGuru24.com) მფლობელი და მმართველი არის MoneyGuru SIA (დარეგისტრირებულია ‘‘ლატვიის რესპუბლიკის კომპანიების რეესტრში (‘’რი’’) სარეგისტრაციო ნომრით 41503072001) რომლის იურიდიული მისამართია: Imantas street 48, Daugavpils, Latvia, LV-5401. წესებში და პირობებში გამოყენებულ სიტყვებში ‘’ჩვენ’’ და ‘’ჩვენი’’ იგულისხმება MoneyGuru24.com და სიტყვებში "თქვენ " და "თქვენი " იგულისხმება ნებისმიერი პირი ვინც შედის წებსაიტზე და მისით სარგებლობს.


1. ძირითადი


1.1. წესები და პირობები არეგულირებს ამ ვებსაიტის მოხმარებას. თქვენ ვებსაიტის გამოყენებით სრულად ეთანხმებით წესებს და პირობებს .

1.2. თუ პიროვნება არ ეთანხმება ამ წესებს და პირობებს მისთვის რეკომენდებული არ არის საიტის გამოყენება.

1.3. საიტი რომ გამოიყენოთ უნდა იყოთ მინიმუმ 18 წლის.

1.4. ჩვენ გვაქვს ამ წესებს და პირობებს გაფრთხილების გარეშე შეცვლის უფლება. შეცვლილი წესები და პირობები ეფექტურნი ხდებიან მათი საიტზე დაპოსტვის თარიღიდან. ვინაიდან წესები და პირობები შეიძლება შეიცვალოს, ჩვენ გიჩევთ ისინი შეამოწმოთ ყოველთვის საიტზე შემოსვლისას. თქვენს მიერ საიტით სარგებლობის გაგრძელებით თქვენ დაადასტურებთ წესებს და პირობებს.


2. ჩვენი მომსახურება


2.1. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ დამოუკიდებელ ონლაინ მომსახურებას რომელიც შესაძლებლობას გაძლევთ მოძებნოთ და შეადაროთ ინფორმაცია სესხებზე, ინფორმაცია რომელიც მესამე პირების მიერ იქნება მოწოდებული და გამოქვეყნებული საიტზე. ჩვენი შედარების სერვისი უფასოა. ჩვენ არ ვამატებთ რაიმე გადასახადებს ან საკომისიოებს იმ პროდუქტებს ან მომსახურებას რომლებსაც თქვენ ადარებთ. ჩვენი მომსახურება წარმოგიდგენთ მესამე პირებს რომლებიც გაწვდიან ინფორმაციას სესხებზე. ჩვენ გვიხდიან მესამე კომპანიისეული ფინანსური სერვისის პროვაიდერები გადასახადს და/ან საკომისიოს მომხმარებლის შენაძენთათვის.

2.2. ამ საიტზე არაფერი არ არის ან იქნება ჩაფიქრებული რომ შექმნას ფინანსური რჩევები, რეკომენდაციები ან ინდოსამენტები ჩვენს მიერ უპირატესობა მინიჭებული ფინანსური მომსახურებისათვის, რომელიც განხილულია ამ საიტზე. ინფორმაცია ამ ვებსაიტზე მოწოდებულია ძირითადი ინფორმაციული მიზნებისათვის თქვენთვის რომ აარჩიოთ თქვენი საჭიროებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი ფინანსური სერვისი. თქვენ უმჯობესია ყოველთვის შეამოწმოთ ფინანსური სერვისის ვარგისიანობა, ადეკვატურობა და მიზანშეწონილობა, ეს თქვენს ინტერესებში შედის. ჩვენ გირჩევთ ეძებოთ დამოუკიდებელი პროფესიონალური რჩევა სანამ გამოიყენებთ რაიმე ფინანსურ მომსახურებას.

2.3. ამ საიტზე არაფერი არ არის ან იქნება ჩაფიქრებული რომ შექმნას შეთავაზება რომ მოგყიდონ რაიმე ფინანსური მომსახურება ან კონტრაქტი გაგაფორმებინოთ კონტრაქტი რომელიმესთან რაიმე ფინანსური სერვისის მიმართ პატივისცემის გამო.

2.4. ჩვენ ვცდილობთ მოგაწოდოთ უწყვეტი კავშირი ვებსაიტთან. ჩვენ არ გაძლევთ გარანტიას რომ რაიმე დაზიანების გარეშე ვებსაიტთან კავშირი უწყვეტი იქნება ან რომ რაიმე ვითარება იქნება ჩვენზე დამოკიდებული. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას რომ ნებისმიერ დროს დროებით შევაჩეროთ, შევზღუდოთ ან საბოლოოდ შევზღუდოთ თქვენთვის საიტის ხელმისაწვდომობა.

2.5. ჩვენ ვოტოვებთ უფლებას გამოვასწოროთ, წავშალოთ, რედაქტირება გავუკეთოთ, შევცვალოთ, დავამატოთ ან ამოვიღოთ რაიმე ინფორმაცია, ტექსტი ან მონაცემები რომლებიც საიტზე წინასწარი ცნობის გარეშე გამოქვეყნდება.


3. ნებადართული გამოყენება


3.1. თქვენ ნება გეძლევათ რომ შეხვიდეთ ამ საიტზე და გამოიყენოთ იგი თქვენი პირადი და არაკომეცრიული საჭიროებებისთვის. ვებსაიტზე შესვლა შეგიძლიათ მხოლოდ თქვენი საკუთარი სახელით როგორც კერძო პირს ან როგორც იურიდიულ პირს, რომ მიძებნოთ თქვენთვის შესაფერისი ფინანსური მომსახურება. საიტზე შესვლა და მისი გამოყენება არაპერსონალური და კომერციული საჭიროებებისათვის მკაცრად იკრძალება.

3.2. აკრძალულია საიტის გამოყენება:

3.2.1. ნებისმიერ უკანონო, თაღლითური ან კომერციული გზით.

3.2.2.რომ დააზიანოთ, დაემუქროთ, ცილი დასწამოთ ან დააშინოთ სხვა პიროვნება ან მოიმოქმედოთ ისეთი რამ რაც დაარღვევს სხვა პიროვნების კონფიდენციალურობას, ან ჩვენს მიერ მიჩნეულია როგორც უხამსი, შეურაცხმყოფელი, არაზუსტი, არაადეკვატური, არასასიამოვნო, მიუღებელი, დისკრიმინაციული ან მავნე.

3.2.3. შექმნათ, შეამოწმოთ, დაადასტუროთ, განაახლოთ თქვენი ან სხვისი მონაცემთა ბაზა ან ჩანაწერები.

3.2.4. შეასწოროთ, შეცვალოთ, ჩაერიოთ ან დააპროექტიროთ საიტის რომელიმე ნაწილი.

3.2.5. საშუალების გამოყენება რომელიც აზიანებს ან ხელს უშლის ჩვენს ტექნიკური და საკომუნიკაციო საშუალებებს ფუნქციონირებაში.

3.2.6. ავტომატური პროგრამის, რობოტის, საიტის წამკითხავის ან სხვა ასეთი პროგრამის ან სისტემის გამოყენება.


4. ინტელექტუალური საკუთრების უფლება


4.1. ინფორმაცია, ტექსტი ან მასალა რომელიც ვებსაიტზე გამოქვეყნდება გვწეკუთვნის ჩვენ, ჩვენს ლიცენზორებს ან ფინანსური სერვისის მომწოდებლებს. თქვენი პირადი სარგებლობისთვის თქვენ შეგიძლიათ ამობეჭდოთ, ასლი გააკეთოთ, გადმოიწეროთ, print, ან შეინახოთ ინფორმაციის ამონაწერი შემდეგი პირობებით:

4.1.1. ინფორმაცია, ტექსტი ან მასალა რომელიც ვებსაიტზე გამოქვეყნდება არ შეიძლება იქნას გამოყენებული რიმე კომერციული მიზნებისათვის და არ შეიძლება იყოს კომერციულად ექსპლუატირებული ჩვენი წინასწარი თანხმობის გარეშე.

4.1.2. თქვენ გეკრძალებათ რაიმე ავტომატური პროგრამის გამოყენება, რობოტის, მონაცემების შემგროვებლის, ეკრანის წამკითხავის და მსგავსი პროგრამემების გამოყენება.

4.1.3. ინფორმაცია არ უნდა გაიყიდოს ან გადაეცეს მესამე პირს.

4.1.4. საიტზე არსებული ინფორმასციის ეგზემპლარის გაკეთებისას დაცული უნდა იყოს საავტორო უფლება ან ინტელექტუალური საკუთრების უფლება. თქვენ არ უნდა შეცვალოთ ეგზემპლარში ინფორმაცია, ტექსტი ან მონაცემები.

4.1.5. ჩვენი, ჩვენი ლიცენზორების ან ფინანსური სერვისის პროვაიდერების სტატუსი უნდა იყოს ცნობილი როგორც ინფორმაციის, ტექსტის ან მასალის ავტორების სტატუსი.

4.2. MoneyGuru24.com-ზე ყველას უფლებას ჩვენ ვფლობთ.


5. ჩვენი პასუხისმგებლობა


5.1. ჩვენ ვმუშაობთ რომ დავრწმუნდეთ საიტზე გამოქვეყნებული მასალის აკურატულობაში დავამუშაოთ ის – შევასწოროთ შეცდომები ან გამოვასწოროთ ინფორმაციის სიმცირე მათი აღმოჩენიდან რაც შეიძლება სწრაფად.

5.2. ჩვენ ვაგებთ პასუხს იმ ზარალზე რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს ამ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გამო, ტექსტის ან მასალის გამო რომელიც მოგროვებულია მესამე პირების ვებსაიტებისგან და გამოქვეყნებულია ჩვენს საიტზე. ჩვენ არ ვამოწმებთ, არ ვუწევთ მონიტორინგს, ვადასტურებთ ან ვამოწმებთ ინფორმაციას, ამიტომ გაფრთხილებთ რომ ასეთი ინფორმაცია, ტექსტი ან მონაცემი შეიძლება იყოს არაზუსტი ან არასრული. ინფორმაციის, ტექსტის და მონაცემების გადამოწმება თქვენს პასუხისმგებლობაში შედის.

5.3. ნებისმიერი შეხედულება, აზრი, რჩევა, რეცენზია, შეფასება ან კომენტარი ამ ვებსაიტზე ან მესამე მხარის ვებსაიტებზე (მომხმარებლის მიერ დაფიქსირებული ტექსტის ჩათვლით) არ წარმოადგენს ჩვენს შეხედულებას, აზრს, რჩევას, რეცენზიას ან შეფასებას. ასეთი ინფორმაცია არ შეიძლება იყოს ნდობამინიჭებული სანამ არ იქნება შეამოწმებული, დამოწმებული ან რეცენზირებული თქვენს ან ჩვენს მიერ. ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს იმ ზარალზე რომელმაც შეიძლება შეგაწუხოთ ინფორმაციაში არსებული შეფასებების, რჩევების არააკურატულობoს გამო.

5.4. ჩვენ არ გაძლევთ არანაირ გარანტიას, რომ ეს საიტი, მესამე მხარის საიტი ან რაიმე ინფორმაცია, ტექსტი ან მონაცემები ამ ან მესამე მხარის საიტებზე არის ვირუსებისგან, შპიონაჟისგან, მავნე პროგრამებისგან თავისუფალი, რასაც შეიძლება ჰქონდეს დამაბინძურებელი, საზიანო ან გამანადგურებელი ტექნოლოგია. ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ ანტივირუსის პროგრამა. ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს ზემოთ მოხსენიებული მიზეზების მიერ გამოწვეულ დანაკარგზე ან ზარალზე.

5.5. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები იმ ზარალზე ან დაზინებაზე რომელიც შეიძლება მოგადგეთ ამ საიტის გამოყენებით, რაც შეიძლება იყოს გამოწვეული რაიმე შემთხვევით ჩვენი კონტროლის იქით, ინფორმაციის, ტექსტის ან მონაცემების ელექტრონულად გავრცელების ჩათვლით და მის დაკოდვაზე სხვების მიერ.

5.6. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები იმ ზარალზე ან დაზინებაზე რომელიც შეიძლება მოგადგეთ ამ საიტის გამოყენებით (მოსალოდნელი დანაზოგის დანაკარგის, ბიზნესის ან ბიზნეს შესაძლებლობის, სარგებლიანობის დაკარგვის ჩათვლით) ან რაიმე სახის დანაკარგზე რაც შეიძლებბა გამოწვეული იყოს ამ საიტთან კავშირით.


6. ჩვენი პასუხისმგებლობის გამორიცხვა


6.1. გთხოვთ გააანალიზოთ ინფორმაცია და პროდუქტების ან სერვისების აღწერილობები, ამ საიტზე მოცემული პროდუქტებისა და სერვისების ყველა მახასიათებლის, წესების და პირობების აღწერილობები შეიძლება სრული არ იყოს. თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ყურადღებით წაიკითხეთ ფინანსური პროდუქტის ან მომსახურების აღწერილობა, წესები და პირობები სანამ მასზე განაცხადს შეიტანთ.

6.2. თუ განაცხადი შეგაქვთ რაიმე ფინანსური პროდუქტის ან მომსახურების მისაღებად, თქვენ შეთანხმება გექნებათ მესამე მხარესთან (ბანკი ან გამსესხებელი) რომელიც თავისი პირობების თანახმად მოგაწოდებთ რ პროდუქტს ან მომსახურებას. თქვენს პირად პასუხისმგებლობაში შედის რომ წაიკითხოთ, გააანალიზოთ და დაეთანხმოთ ამ წესებს და პირობებს სანამ შეთანხმებას გააფორმებთ რაიმე ფინანსური პროდუქტის ან მომსახურების მისაღებად. ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს რაიმე დანაკარგზე ან ზარალზე რომელიც მოგადგათ იმ კონტრაქტის წესების და პირობების გამო რომელიც გააფორმეთ მესამე მხარესთან ფინანსური პროდუქტის ან მომსახურების მიღების მიზნით.

6.3. თქვენს მიერ მესამე მხარის საიტის გამოყენება მიმდინარეობს იმ საიტის წესების და პირობების თანახმად. ასეთი წესებისა და პირობების გამოყენება და უსაფრთხოების წესები იქნება განსხვავებული ამ საიტის წესებისაგან და პირობებისაგან. თქვენს პასუხისმგებლობაში შედის ყურადღებით გაეცნოთ მესამე მხარის საიტის წესებს და პირობებს სანამ მას გამოიყენებთ. ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს იმ ზარალზე რომელიც შეიძლება მოგადგეთ მესამე მხარის საიტის წესების და პირობების გამო.

6.4. რაიმე შეხედულებები, აზრები, რჩევები ან დახმარება რომელიც მოწოდებულია მესამე მხარის მიერ, მისი საიტის გამოყენების შედეგად არ წარმოადგენენ ჩვენს პირად შეხედულებებს, აზრებს, რჩევებს ან დახმარებას და არ არიან შემოწმებულნი ან დამოწმებულნი ჩვენს მიერ. ჩვენ არ ვამოწმებთ, არ ვუწევთ რეკომენდაციას ან ვიღებთ პასუხისმგებლობას მესამე მხარეზე, რომელიც გაწვდით რეკომენდაციებს, რჩევებს და დახმარებას. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ზარალზე რომელიც შეიძლება მოგადგეთ ამგვარი შეხედულებების, რჩევების, დახმარების ან მესამე მხარის არასაიმედოობის გამო.

6.5. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს საიტი გაწვდით ინფორმაციას მრავალი ფინანსური პროდუქტისა და მომსახურების შესახებ, ბაზარზე შეიძლება ასევე არსებობდნენ სხვა თქვენთვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი პროდუქტები და სერვისები

7. თქვენი პასუხისმგებლობა


7.1. თქვენ უნდა მიიღოთ ყველა უსაფრთხოების ზომა (ვირუსის აღმომჩენი პროგრამის ჩათვლით) რომ დარწმუნდეთ თქვენთვის მოწედებული ინფომაციის, მონაცემების ვირუსის ან რაიმე საზიანო პროგრამის უქონლობაში, რამაც შეიძლება დააზიანოს ამ საიტი, მესამე მხარის საიტი ან სხვა ტექნოლოგია.

7.2. თქვენ უნდა შეამოწმოთ და დარწმუნდეთ რომ მთელი ინფორმაცია, ტექსტი და მონაცემები რომელსაც თქვენ გვაწვდით საიტზე არის სწორი, აკურატული და არ არის შეცდომით. ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას იმ ზიანზე რაც შეიძლება მოგადგეთ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის, ტექსტის ან მონაცემების უსწორობის ან არააკურატულობის გამო.

7.3. სანამ შეიძენთ რაიმე პროდუქტს ან სერვისს მესამე მხარისგან, თქვენ უნდა შეამოწმოთ მთელი ინფორმაცია ან მასალა მესამე მხარისა, რომ დარწმუნდეთ რომ ის არის სწორი, სრულ და აკურატული და არ არის შეცდომით რომ თქვენ აღმოაჩინეთ ყველა საჭირო ფაქტი. თქვენს პასუხისმგებლობაში შედის რომ შენიშნოთ და შეამოწმოთ შეცდომები ,მესამე მხარის ინფორმაციაში, ტექსტებში ან მონაცემებში თქვენს შესახებ სანამ შეიძენთ რაიმე პროდუქტს ან მომსახურებას, რომლის მომწოდებელიც გახლავთ მესამე მხარე. ჩვენ არ ვიღებთ რაიმე პასუხისმგებლობას რაიმე ზარალზე ან დანაკარგზე რომელიც შეიძლება მოგადგეთ მესამე მხარის ინფორმაციის, ტექსტის ან მონაცემის უზუსტობის ან უსრულობის გამო.

7.4. თქვენ ეთანხმებით რომ იქნებით პასუხისმგებელი ჩვენს დაზარალებაზე, დანაკარგზე, საჩივარზე ან ჩვენს მიმართ წამოყენებულ მოთხოვნაზე ( ზომიერი კანონიერი გადასახადების ჩათვლით) რომელიც შეიძლება მოგვადგეს თქვენს მიერ ამ საიტის გამოყენების გამო.