სესხი ინტერნეტით აირჩიეთ და მიიღეთ სესხი

კრედიტორის აღწერა

სესხის ოდენობა

1250 - 15000 ლარი

სესხის ვადა

3 - 48 თვემდე

კომპანიის ტიპი

სესხი პლუსი არის სვის კაპიტალის 8 000 ლარამდე სამომხმარებლო სესხი უზრუნველყოფის გარეშე.

ტიპიური მაგალითი

თანხა: 3500 ლარი, ყოველთვიური გადასახადი: 413 ლარი, ვადა: 12 თვემდე, პერიოდის ბოლოს დასაბრუნებელი თანხა განისაზღვრება 4956 ლარით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 96.9%

შენიშვნა! სრული გადასახდელი თანხა დამოკიდებულია სესხის თანხაზე, პროცენტზე, ვადებზე და ინდივიდუალურ საკრედიტო გადახდისუნარიანობაზე.

საჭირო საბუთები

  • - საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი;
  • - თანმხლები თავდების ან თავდებების პირადობის მოწმობა ან პასპორტი.

იურიდიული მისამართი

მისო სვის კაპიტალი, 2017 თბილისი,
პეკინის ქ. #34

დამატებითი ინფორმაცია

2603030 *3030
info@swisscapital.ge

ონლაინ განაცხადი
სესხის მინიმალური თანხა
500 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა
3000 ლარი
მინიმალური ვადა
3 თვე
მაქსიმალური ვადა
12 თვე
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია
100 %
მინიმალური ასაკი
20 წლის
მოითხოვე solva.ge
მონეზას სესხის მიღება შეგიძლიათ თუ თქვენ:
  • - სესხი გაიცემა სრულწლოვან მოქალაქეზე, 20 წლის ასაკიდან ზევით
ტიპიური მაგალითი: თანხა: 1000 ლარი, ყოველთვიური გადასახადი: 119 ლარი, ვადა: 12 თვემდე, პერიოდის ბოლოს დასაბრუნებელი თანხა განისაზღვრება 1428 ლარით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 100%
შენიშვნა! სრული გადასახდელი თანხა დამოკიდებულია სესხის თანხაზე, პროცენტზე, ვადებზე და ინდივიდუალურ საკრედიტო გადახდისუნარიანობაზე.
ონლაინ განაცხადი
სესხის მინიმალური თანხა
1250 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა
15000 ლარი
მინიმალური ვადა
3 თვე
მაქსიმალური ვადა
48 თვე
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია
96.9 %
მინიმალური ასაკი
20 წლის
მოითხოვე sesxiplus.ge
მონეზას სესხის მიღება შეგიძლიათ თუ თქვენ:
  • - საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი;
  • - თანმხლები თავდების ან თავდებების პირადობის მოწმობა ან პასპორტი.
ტიპიური მაგალითი: თანხა: 3500 ლარი, ყოველთვიური გადასახადი: 413 ლარი, ვადა: 12 თვემდე, პერიოდის ბოლოს დასაბრუნებელი თანხა განისაზღვრება 4956 ლარით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 96.9%
შენიშვნა! სრული გადასახდელი თანხა დამოკიდებულია სესხის თანხაზე, პროცენტზე, ვადებზე და ინდივიდუალურ საკრედიტო გადახდისუნარიანობაზე.
ონლაინ განაცხადი
სესხის მინიმალური თანხა
100 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა
2700 ლარი
მინიმალური ვადა
6 თვე
მაქსიმალური ვადა
48 თვე
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია
100 %
მინიმალური ასაკი
21 წლის
მოითხოვე lendo.ge
მონეზას სესხის მიღება შეგიძლიათ თუ თქვენ:
  • - გაითვალისწინეთ, რომ თანხის მიღება ხდება პირადობის მოწმობით/პასპორტით, რომელსაც არ აღენიშნება დაზიანება.
ტიპიური მაგალითი: თანხა: 600 ლარი, ყოველთვიური გადასახადი: 40.31 ლარი, ვადა: 36 თვემდე, პერიოდის ბოლოს დასაბრუნებელი თანხა განისაზღვრება 1451.16 ლარით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 100%
შენიშვნა! სრული გადასახდელი თანხა დამოკიდებულია სესხის თანხაზე, პროცენტზე, ვადებზე და ინდივიდუალურ საკრედიტო გადახდისუნარიანობაზე.