სესხი ინტერნეტით

აირჩიეთ და მიიღეთ სესხი

ონლაინ განაცხადი
სესხის მინიმალური თანხა
500 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა
3000 ლარი
მინიმალური ვადა
90 დღე
მაქსიმალური ვადა
24 თვე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
169.96 - 534.65 %
მინიმალური ასაკი
20 წლის
მოითხოვე moneza.ge
მონეზას სესხის მიღება შეგიძლიათ თუ თქვენ:
 • - ხართ საქართველოს მოქალაქე;
 • - ხართ 20-63 წლის;
 • - გაქვთ პირადი საბანკო ანგარიში;
 • - გაქვთ ყოველთვიური შემოსავალი.
ტიპიური მაგალითი: თანხა: 500 ლარი, ყოველთვიური გადასახადი: 234 ლარი, ვადა: 3 თვემდე, პერიოდის ბოლოს დასაბრუნებელი თანხა განისაზღვრება 702 ლარით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 169.96% - 534.65%, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 70% - 140%
შენიშვნა! სრული გადასახდელი თანხა დამოკიდებულია სესხის თანხაზე, პროცენტზე, ვადებზე და ინდივიდუალურ საკრედიტო გადახდისუნარიანობაზე.
ონლაინ განაცხადი
სესხის მინიმალური თანხა
500 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა
80000 ლარი
მინიმალური ვადა
90 დღე
მაქსიმალური ვადა
120 თვე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
11.50 %
მინიმალური ასაკი
18 წლის
tbcbank.ge
მონეზას სესხის მიღება შეგიძლიათ თუ თქვენ:
 • - ხართ საქართველოს მოქალაქე;
 • - ხართ 18 წლის;
 • - გაქვთ პირადი საბანკო ანგარიში;
 • - შემოსავლის მოცულობა 300 ლარი .
სამომხმარებლო სესხი უზრუნველყოფის გარეშე.
ტიპიური მაგალითი: თანხა: 5000 ლარი, ყოველთვიური გადასახადი: 443.08 ლარი, ვადა: 12 თვემდე, პერიოდის ბოლოს დასაბრუნებელი თანხა განისაზღვრება 5316.96 ლარით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 11.50 %
შენიშვნა! სრული გადასახდელი თანხა დამოკიდებულია სესხის თანხაზე, პროცენტზე, ვადებზე და ინდივიდუალურ საკრედიო გადახდისუნარიანობაზე.


სასარგებლო ინფორმაცია ფინანსური პროდუქტების და მომხმარებელთა უფლებების შესახებ


 • http://www.gncc.ge/ge/legal-acts/parliament/laws/saqartvelos-kanoni-momxmarebelta-uflebebis-dacvis-shesaxeb-6181.page - ეს საიტი არის წარმოდგენილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ და აქ თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ.
 • http://sab.ge/ge - ეს საიტი წარმოდგენილია საზოგადოება და ბანკები მიერ და აქ თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ზოგადი ინფორმაცია და პასუხები ყველაზე ხშირად დასმულ კითხვებზე სესხების შესახებ, ისევე როგორც იხილოთ სია თანხის არასაბანკო გამსესხებლების/კრედიტორების შესახებ, რომლებიც არიან არასაბანკო საკრედიტო ხაზის ასოციაციაციის წევრები.
 • http://sab.ge/ge/useful-info/faq​​​​​​​ - აქ კი შეგიძლიათ იხილოთ სიახლეები და სასარგებლო ინფორმაცია სესხების შესახებ.


სანამ სესხს აიღებდეთ:


სანამ ფულს ისესხებდეთ, აუცილებლად უნდა ჰკითხოთ საკუთარ თავს, ნამდვილად საჭიროა თუ არა ამ ფულის დახარჯვა და შეძლებთ თუ არა დაფაროთ სესხი რომლის აღებასაც გეგმავთ. სანამ სესხს აიღებდეთ ჰკითხეთ საკუთარ თავს:


 • - შეიძლება რომ არ ვიყიდო ახლა და მოვიცადო მანამ სანამ მის შეძენას საკუთარი სახსრებით არ შევძლებ?

 • - იმ შემთხვევაში, თუ რამის ყიდვა გადაუდებელია, არსებობს რაიმე სხვა გზა რითაც შემეძლება მისი შეძენა? მაგალითად, ვთხოვო დამსაქმებელს წინასწარ გადამიხადოს ფული, ან ვისესხო ოჯახის წევრებისაგან ან მეგობრებისაგან.

 • - თუ რამის ყიდვა არ არის ძალიან საჩქარო იქნებ შემიძლია რომ ფული დავზოგო?


არასოდეს არ აიღოთ სესხი თუ:


 • - სესხის აღება იმისთვის გსურთ რომ სხვა ვალები გაისტუმროთ;

 • - თქვენ უკვე გაქვთ ერთი ან მეტი სესხი;

 • - თქვენ უკვე გაქვთ სხვა ვალები და/ან გადაუხდელი დავალიანებები;

 • - თუ არ ხართ დარწმუნებული, თქვენს შესაძლებლობებში გადაიხადოთ სესხი შესაბამის დროს


თუ გრძნობთ, რომ თქვენ სესხი მაინც გესაჭიროებათ, მაშინ ყურადღება მიაქციეთ შემდეგს:


დააკვირდით თქვენს შემოსავლებსა და ხარჯებს და დაფიქრდით შეძლებთ თუ არა ყველა გადასახადებისა და ვალების გასტუმრებას. გამოთვალეთ რა თანხის გასტუმრებას შეძლებთ ყოველ თვე. თუ თქვენი ბიუჯეტი მიუნიშნებს, რომ თქვენ არ გექნებათ ფული დამატებითი გადასახადების დასაფარად, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ თქვენ სესხის აღება არ შეგიძლიათ.


იყავით მზად რომ გქონდეთ ყველა საჭირო დოკუმენტი რომელიც თქვენმა კრედიტორმა თქვენგან შეიძლება მოითხოვოს:


 • შემოსავალის მტკიცებულება - სულ მცირე ბოლო 6 თვის საბანკო განაცხადი, რომელიც ადასტურებს თქვენს შემოსავლებსა და ხარჯებს

 • ინფორმაცია მიმდინარე ხარჯების შესახებ - მაგალითად, გადასახადები, ქირავნობა, სხვა სესხები და ა.შ.

 • თქვენი საბანკო განაცხადის ასლი რომელიც ამტკიცებს თქვენს დანაზოგს და სხვა არსებული ვალების დაფარვას, ისეთი მაგალითად როგორიცა საკრედიტო ბარათებია.

 • ID ბარათი (ელექტრონული ვერსია)APR: წლიური საპროცენტო განაკვეთი წარმოადგენს სესხის წლიურ ღირებულებას (% -ში). წლიური საპროცენტო განკვეთით იანგარიშება ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა საპროცენტო განაკვეთი და ანგარიშის სხვა მოსაკრებლები და გადასახადები. იმისათვის, რომ ადვილად შეძლოთ ერთი სესხის სხვა მსგავს სესხზე შედარება, კრედიტორები ვალდებულნი არიან განგიმარტონ, მათი წლიური საპროცენტო განკვეთის შესახებ სანამ შეთანხმებას ხელს მოაწერდეთ. მაგალითად:

A კრედიტორი გთავაზობთ 500 ლარს 3 თვემდე განმავლობაში 150,7% წლიური საპროცენტო განკვეთით

B კრედიტორი გთავაზობთ 500 ლარს 3 თვემდე რომელიც იანგარიშება 180,6% წლიური საპროცენტო განკვეთით

როგორც ზემოთ მოყვანილი სცენარიდან გასაგები ხდება, A კრედიტორიდან სესხის აღება უფრო ხელსაყრელი იქნება, რადგან თქვენ მიიღებთ იგივე რაოდენობის თანხას იმავე ვადით, მაგრამ ყოველ თვეში თქვენ გადაიხდით ნაკლებ პროცენტს.


სესხის ხარჯები და მაღალი ტარიფები:


 • ზოგიერთ სესხს აქვს ცვლადი საპროცენტო განაკვეთი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს. თქვენ არ უნდა აიღოთ ამ ტიპის სესხი იმ შემთხვევაში, თუ გრძნობთ, რომ სესხის პროცენტის გაზრდის შემთხვევაში მის დაფარვას ვერ შეძლებთ.

 • დარწმუნდით, რომ არ არსებობს დამატებითი მოწყობის საფასური, რომელიც სესხებს უფრო გააძვირებს.

 • თუ დააგვიანებთ გადახდას, ჩვეულებრივ, საჭირო იქნება გადაიხადოთ დაგვიანებული გადასახადის დანამატი, ამიტომ მიიღეთ ზომები რომ გადახდა არ დაგიგვიანდეთ რათა თავიდან აიცილოთ ზედმეტი ხარჯები, ასევე გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამან შესაძლოა გავლენა მოახდინოს თქვენს კრედიტუნარიანობის მაჩვენებელზე, რამაც შესაძლოა მომავალში ფულის სესხება გაართულოს.

 • არ აიღოთ პირველივე სესხი რომელსაც შემოგთავაზებენ, შეადარეთ სხვადასხვა კრედიტორები რომ დარწმუნდეთ, რომ თქვენ იღებთ სესხის საუკეთესო შეთავაზებას.


სესხის ვადა: აირჩიეთ თქვენთვის შესაძლო უმოკლესი ვადა. გრძელვადიანი სესხები თავიდან შეიძლება უფრო მიმზიდველად ჩანდეს, რადგან არსებობს უფრო დაბალი ყოველთვიური გადასახადები, თუმცა საბოლოო ჯამში შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ მთლიანი გადასახადი არის უფრო მაღალი ვიდრე მოკლევადიან სესხებზეა. თუ შესაძლებელია, უკეთესი იქნება აიღოთ მოკლევადიანი სესხი და გადაიხადოთ უფრო მეტი თანხის ოდენობა ყოველთვიურად.თუ არ შეგიძლიათ გადაიხადოთ სესხი დროულად:

 • საკრედიტო დღესასწაულები: სესხის გარკვეული დროით დაგვიანებით გადახდას ეწოდება საკრედიტო დღესასწაულები. საკრედიტო დღესასწაულები ხელმისაწვდომია რიგ შემთხვევებში, ისეთებში როგორიც მუშაობის უნარის დროებით დაკარგვა ან სამუშაო ადგილის დაკარგვაა. უმეტეს შემთხვევაში საკრედიტო დღესასწაულების მინიჭება ხდება ერთი თვიდან ერთი წლის ვადის განმავლობაში. ეს საერთოა გრძელვადიანი სესხების შემთხვევაში.


ყურადღება!


MoneyGuru24.com-ის ოპერატორი არ არის ბანკი ან გამსესხებელი. Moneyguru24.com ცნობებს მოიპოვებს ინფორმაციას აღნიშნულ გამსესხებლებზე და არ წარმოადგენს თქვენთვის ხელსაყრელი საკრედიტო საშუალებების სრულ სიას. მაშასადამე ეს სერვისი არის უფასო. თქვენ არ ხართ ვალდებული მოგვაწოდოთ რაიმე პერსონალური ინფორმაცია საიტზე. ყველა პერსონალური, ფინანსური ან ინფორმაცია დასაქმების შესახებ უნდა გაუგზავნოთ ბანკს/ გამსესხებელს რომ დაამტკიცონ თქვენი აპლიკაცია სესხისთვის. Moneyguru24.com არ არის პასუხისმგებელი საკრედიტო შეთანხმებებზე, რომლებიც შეიძლება მიიღოთ ვებსაიტზე მოწოდებული ლინკების მეშვეობით. ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ წესებს. ჩვენ გირჩევთ წაიკითხოთ მთელი ინფორმაცია აღნიშნული გამსესხებლების ვებგვერძე და კარგად გააანალიზოთ თქვენი ფინანსური სიტუაცია და სესხის დაბრუნების პასუხისმგებლობა.